ตะกร้า

Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer
อุปกรณ์สำหรับทดสอบ,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ หาความแรงของสัญญาณ Spectrum โดยสามารถหาคลื่นความถี่ช่วงระหว่างต่ำสุด 100K จนถึงสูงสุด 3.2 GHz ได้ ตรวจสัญญาณได้ทั้ง Normal, Positive Peak, Sample, Negative Peak, RMS, FM, AM ในราคาย่อมเยาว์และสินค้ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า