ตะกร้า

        ขอบเขตของการรับประกัน

 1. การรับประกันนี้ครอบคลุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของการผลิตหรือวัสดุ
 2. สินค้าที่รวมอยู่ในการรับประกัน ยกตัวอย่างเช่น ออสซิลโลสโคป, เครื่องกำเนิดสัญญาณ, เครื่องมือไฟฟ้า, สถานีบัดกรี, หัวดูดควัน, , เครื่องเป่าลมร้อน, เครื่องเชื่อมพลาสติก, หัวแร้งดูดตะกั่ว ที่มีปลั๊กตัวผู้ จะคลอบคลุมการรับประกัน ยกเว้น สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองเช่น ลวดบัดกรี, น้ำยาฟลัก, น้ำยาต่างๆ เป็นต้น


    ระยะเวลาการรับประกัน

 1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าคือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ


    การยกเว้นจากการรับประกันหรือสิ้นสุดการรับประกัน

 1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, อุบัติเหตุ, การดัดแปลง, หรือการซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 3. การใช้งานผิดประเภท เช่น นำเครื่องมือวัดไปใช้วัด ในขณะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีกระแสไฟ ทำงาน ก่อให้เกิดแผงวงจรไหม้ เสียหาย
 4. หากตรวจพบ แผงวงจรไหม้หรือเสีย, มีการดัดแปลง, มีความชื้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 5. การใช้งานเครื่องดูดควัน โดยไม่บำรุงรักษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนฟิลเตอร์ ตามอายุ ของฟิลเตอร์เป็นต้น
 6. การใช้งานเครื่องเป่าลมร้อนผิดวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับงานซ่อม SMD ซึ่งไม่สามารถเป่าใช้งานต่อเนื่อง โดยไม่พัก อาจทำให้แผงวงจร ด้ามเป่าและฮีตเตอร์เสียหาย จากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
 7. ความเสียหายจากตัวทำความร้อนไหม้ หรือ ฮีตเตอร์เสียหาย เนื่องจากการใช้งานที่หนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยที่อุปกรณ์นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานโดยการเป่าตลอดเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดกัน
 8. ความเสื่อมตามอายุที่เกิดจากการใช้งานจำพวก เครื่องหรืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ตัวทำความร้อน(Heater) เป็นส่วนประกอบ จะไม่อยู่ในการรับประกัน ยกเว้น เสื่อมก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเช่น 7 วันหลังจากการได้รับสินค้า


     กระบวนการใช้สิทธิ์การรับประกัน

 1. ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อเช่นใบเสร็จหรือใบรับประกัน
 2. ติดต่อเราผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อแจ้งปัญหาและดำเนินการส่งคืนสินค้า


     การดำเนินการภายใต้การรับประกัน

 1. เราจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องในระยะเวลาการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่
 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและส่งสินค้ากลับ จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
       

 

               ติดต่อเรา
               หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หรือ 081-452-2255